belsőépítészet

  • Belsőépítészet Veres Péter belsőépítész tervei alapján.

Ön a valóságot látja! Saját kivitelezésű munkákat, terveket mutatunk be, nem számítógépes rajzokkal keltünk illúziót.

Fő tevékenységünk a belsőépítészeti tervezés és kivitelezés.

Luxus lakások, házak, irodák, intézmények és vendéglátóhelyek belső tereinek tervezésére és magas színvonalú kialakítására specializálódtunk. Legfőbb erősségünk a teljesen egyedileg tervezett terek összes alkotóelemének tervezése, létrehozása a különleges padlóburkolat tervétől az egyedi bútorokon, a világítótesteken át a legapróbb díszítőelem részletéig. Rendszeresen tervezünk és kivitelezünk speciális falburkolatokat, melyek néhol kiegészítői, néhol pedig fő látványelemei az általunk megálmodott különleges tereknek. Cégünk által készített belsőépítészeti tervek körüli gondoskodás nem ér véget egy átadott rajzzal, tervdokumentációval. A kivitelezés során végig nyomon követjük, ellenőrizzük, akár tovább fejlesztjük munkáinkat a tökéletes végcél elérésének érdekében. Természetesen ezt saját üzemünkben kivitelezett tárgyak esetén a legkönnyebb megvalósítani, de kapacitásunkon, hatáskörünkön kívül eső munkálatok esetén is teljes körű belsőépítészeti művezetést adunk.

Szakmánk képviselőit több néven is ismerik, de érdemes tisztázni ki-kicsoda és mire képes.

Lakberendező (enteriőrtervező), belsőépítész tervező. Az alapvető, legfontosabb különbség a végzett tanulmányok, az elsajátított tudás mennyiségében van.

Lakberendező

A lakberendezést emeltszintű tanfolyamon lehet megtanulni, s legtöbben eredeti szakmájuk után választják. Szakmai és művészeti ismereteik specifikusak. Az általuk készített tervek divatokat, trendeket követő, főként katalógusokból válogatott termékek összehangolása.

Belsőépítész

A belsőépítészeti tervező művészeti egyetemen (korábban Magyar Iparművészeti Főiskolán) tanult, egész életét e szakma elsajátítására, gyakorlásának szenteli. Építészeti, bútortervezési, esztétikai, művészettörténeti tanulmányokat sajátított el magas színvonalon.

Különleges tereket képes létrehozni, melyek nem csak tárgyak együttese, hanem funkcionalitásuk, ergonómiájuk, gondolatiságuk eszenciája. Terveikben a legapróbb részlet is magán hordozza az egészben kifejezni szándékozott gondolatot, okkal került megformálásra és a neki szánt helyre. A belsőépítész a tér és a teret létrehozó szakmák karmestere. Tudnia kell a mesterségek alapjait, rejtett titkait. Ismernie kell a társművészetek lényegét. Vázlataival el tudja indítani a közreműködő művészek gondolatait, s a megfelelő mederben tartva tudja műveiket elkészíttetni úgy, hogy a művek magukban hordozzák az alkotó művész tehetségét, harmóniában a belsőépítész eredeti mondanivalójával.

Egységben gondolkodik az életről, szépségről, praktikumról. Ötleteit a természet tanulmányozásából, a művészettörténetből, a legújabb technikai vívmányok megismeréséből szerzi. Azokat saját értékrendjébe illesztve, megfelelő hangsúllyal gyúrja terveibe, alakítja a megrendelő habitusához, céljához. Nem pillanatnyi divatötletek, trendek befolyásolják munkáját, művei időtállóak.

A belsőépítész munkája során nem csak kiszolgálja a megrendelő igényeit, de elébe is megy azoknak. Azonnal átlátja a kialakítandó térben rejlő lehetőségeket, korlátokat. Tudatosan figyeli megbízója érdeklődési körét, reakcióit, testbeszédét, lelkivilágát. Belsőépítészeti terveiben komplex választ ad, mely sajátos szűrőn tükrözi megrendelője személyiségét. Ezt talán a legjobban egy hirtelen elkattintott portréfotó és egy festmény közti különbség példázhatja. A fotó megörökíti az adott pillanatot, de a festő hosszú időn át figyeli a modellt sokféle nézetből, beszélget vele, megismeri. A kész mű az összes ismeret hatására készül, visszaadja a modell arcának legjellemzőbb vonásait személyiségének a művészre mért hatását.

A tervező végiggondolja egy tér, lakás, ház használati rendszerét lépésről lépésre taglalja azt, a legelőnyösebb kialakítást javasolja. Indokolja, melyik funkció miért legyen az adott helyen, s mekkora szerepet kapjon.

Mindig a szeme előtt lebeg a kész mű, az összes bekomponálandó részlet, tudja minek milyen előnye, hátránya van, döntéseit ezek ismeretében alakítja.

Például, ha egy mintákkal díszített padlómintázatot alakít ki, annak mintáit és a berendezési tárgyak elhelyezését előre kiszerkeszti, hogy a mintázat sehol ne kerüljön rossz takarásba a padlóra állított bútorok szőnyegek által, de még arra is ügyel, hogy a világítás tervezésnél a fények is a kívánt módon hangsúlyozzák a különleges padló, egyedi bútorok összhangját.

Magától értetődő módon meg tudja tartani a különböző tárgyak, burkolatok, díszítő elemek, színek összhangját, sehol nem lő túl a célon, ha valamit ki akar emelni, azt a többi elemmel harmonizálva, de azok hangsúlyának visszafogottságával, kontrasztjával teszi.

lap tetejére
terveink, referenciáink